Nieuws vert
 

Woord van het bestuur oktober 2019

Voor jullie weer een nieuwe nieuwsbrief. Een volle dit keer.

De scholen zijn inmiddels weer begonnen en ook het bestuur van KAISZ heeft zijn eerste vergadering weer achter de rug. Even voor uw beeld KAISZ vergadert tegenwoordig digitaal. Via de skype hebben we een vergaderafspraak en kunnen we met elkaar de projecten bespreken waar ieder lid mee bezig is. Dit werkt heel goed en niemand hoeft voor een vergadering verder te reizen dan zijn eigen bank.

Tijdens de laatste vergadering kwam de toekomst van KAISZ ter sprake. Een aantal bestuursleden hebben aangegeven er op termijn uit te willen. Begrijpelijk, want sommigen van hen zijn al sinds de oprichting van KAISZ (zo’n 10 jaar geleden) betrokken bij de vereniging. Het wordt tijd om het stokje over te dragen aan nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Hiervoor moeten natuurlijk mensen gezocht worden die hun taken gaan overnemen. Hieronder een oproep hiervoor. We hopen op leden die bereid zijn om een klein beetje tijd in onze voor alle KAISZ kinderen nuttige vereniging te stoppen.

Verder moet ik helaas ook melden dat de informatiebijeenkomst die we in november gepland hadden te gaan houden niet door kan gaan. We zijn genoodzaakt om deze uit te stellen tot februari. Afgesproken is om deze rond de Zeldzame Ziekten Dag (28 februari 2020) te gaan houden.

Namens het bestuur

Hanny Weustenraad