Nieuws vert
 

Ontbinding KAISZ

In november 2019 heeft het bestuur van KAISZ zijn jaarlijkse bestuursdag gehad. Tijdens deze dag is de toekomst van KAISZ uitgebreid besproken. Binnen het bestuur werd uitgesproken dat er twijfel was over het voortbestaan van de vereniging. Reden voor deze twijfel was:

  • * Het niet kunnen vinden van bestuursleden, ondanks herhaaldelijke oproepen via nieuwsbrieven, sociale media en persoonlijke benadering;
  • * Weinig tot geen input van leden op de vraag waar leden behoefte aan hebben;
  • * Weinig tot geen belangstelling voor activiteiten die KAISZ in de afgelopen 10 jaar georganiseerd heeft;
  • * Tijdens de bestuursdag hebben een aantal bestuursleden aangegeven op korte termijn het bestuur te willen verlaten. Dit omdat ze al vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de vereniging.

Voor het bestuur was duidelijk dat het voortbestaan van de vereniging niet meer te garanderen was. Maar hoe nu verder? Voor het bestuur stond als een paal boven water dat met name de informatie over de aandoeningen en de belangenbehartiging zou moeten blijven bestaan. Behoefte aan een vorm van lotgenotencontact lijkt er niet te zijn.

Het bestuur van KAISZ heeft onderzocht wat in Nederland al geregeld is. Voor kinderen en volwassenen met een auto immuun ziekte zijn er landelijke verenigingen (veelal ziekte gerelateerd) waar informatie over de aandoeningen gegeven wordt en die de belangen van de kinderen/volwassenen behartigen. Daarnaast is er de jeugdreumavereniging waar de kinderen terecht kunnen voor hun eigen contacten met lotgenootjes die een vergelijkbare aandoening hebben. Voor de jong volwassenen en volwassenen zijn er Youth-r-well, die regelmatig activiteiten organiseren en zo het lotgenotencontact te organiseren en de landelijke ziekte specifieke verenigingen .

Voor kinderen en volwassenen met een auto inflammatoire aandoening ligt het echter anders. Hier is geen andere organisatie in Nederland die de informatie en belangenbehartiging organiseert. Het bestuur van KAISZ vindt dit geen goede zaak. Kinderen/ouders en volwassenen moeten een plek hebben waar ze vragen kunnen stellen over hun aandoening en waar de belangen van deze groep zeldzame zieken wordt behartigd. Dit zou kunnen in de vorm van een op te richten stichting, maar kan misschien ook anders. Het bestuur van KAISZ wil dit graag goed geregeld zien. Hoe deze precies vorm gaat krijgen zal bij de volgende algemene ledenvergadering duidelijk zijn en  gepresenteerd worden.

Hoe nu verder?

Allereerst is de algemene ledenvergadering van 21 februari met daarin het voorstel  over te gaan tot ontbinding van de vereniging. Conform de statuten zullen we deze algemene ledenvergadering binnen 3 maanden nogmaals moeten houden. Deze staat gepland op 12 juni 2020. Tijdens deze vergadering zal een uitgebreid stappenplan gepresenteerd worden met daarin de te nemen stappen voor de opheffing en er zal een presentatie zijn van de plannen voor kinderen en volwassenen met een auto inflammatoire systeem ziekten.  Als bij de volgende algemene ledenvergadering geen bezwaar gemaakt wordt op het voorstel tot ontbinding, dan zal op 31 december 2020 de vereniging haar deuren sluiten. Dit gaan we niet ongemerkt doen. 31 Oktober 2020 zal er nog een avond georganiseerd worden voor leden en niet leden, artsen en andere belangstellenden waarbij we gezamenlijk terugkijken op 10 jaar KAISZ.

Is er wel bezwaar tegen de ontbinding van de vereniging, dan houdt dit wel in dat er met onmiddellijke ingang bestuursleden zich moeten melden zodat deze nog ingewerkt kunnen worden voor het nieuwe verenigingsjaar. Het nieuwe bestuur kan dan met ingang van 1 januari 2021 het stokje van het huidige bestuur overnemen.

Het bestuur van KAISZ stelt zich voor dat de ontbinding vragen oproept. Deze kunnen gesteld worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..