Nieuwe autoinflammatoire podcast-triologie!

Over KAISZ

KAISZ is de stichting voor zeer zeldzame autoinflammatoire aandoening. Wij noemen deze voor het gemak KAISZ aandoening.

Over Kaisz

Aandoeningen

KAISZ heeft verschillende aandoeningen op een rij gezet. Op deze pagina’s vind je extra informatie over bijv. diagnose, behandeling en prognose.

Aandoeningen

Database

Dit biedt de mensen de mogelijkheid de zoektocht aan te gaan naar informatie over zijn/haar ziekte en hier bekend mee te worden.

Databank

Stichting KAISZ

Stichting KAISZ is een landelijke stichting met een klein bestuur. Dit vraagt veel onderling begrip en een goede communicatie in het samenwerken. Alle bestuursleden hebben zo hun eigen beperkingen en verplichtingen waardoor het soms moeilijk kan zijn om overzicht, maar ook zicht te houden op alle werkzaamheden die binnen de vereniging moeten gebeuren.

De stichting vindt het heel belangrijk de de informatie medisch klopt en up-to-date is hebben wij een samenwerking met NVKR (Nederlandse Vereniging Kinderreumatologie) en met de IWA (Interuniversitaire Werkgroep Autoinflammatoire ziekten).

Community Content