Aanvraagformulier voor ondersteuning door het fonds

Als Fonds ‘Vrienden van KAISZ’ willen wij onze middelen zo goed mogelijk inzetten voor de patienten.

Onze speerpunten zijn:

  • Het ondersteunen van medisch onderzoek
  • Het financieren van informatief en educatief materiaal
  • Het ondersteunen van patienten met onvoldoende draagkracht

De voorwaarden voor een aanvraag zijn:

  • De aanvraag moet gerelateerd zijn aan auto-inflammatie ziekten
  • Het aanvraagformulier moet volledig en juist ingevuld zijn
  • De aanvraag moet ten minste 4 weken voor de start van het project / initiatief ingediend worden
  • De aanvraag mot een eenmalige financieringsbehoefte van ten hoogste 1,500 a 2,000 euro betreffen
  • In geval van ondersteuning van een individu moet er sprake zijn van een aantoonbare behoefte en onvoldoende draagkracht
  • KAISZ mag na afloop van het project / initiatief een publicatie doen (desnoods anoniem) over het effect van de bijdrage

Neem in geval van twijfel altijd even contact met ons op!

U kunt uw verzoek indienen middels onderstaand aavraagformulier. U kunt dit sturen naar fonds@kaisz.nl. Iedere aanvraag zal door het hele bestuur beoordeeld worden.

Aanvraagformulier (Microsoft Word).