‘Vrienden van KAISZ’ Yardım Fonu

Menfaati bulunan kişilerle işbirliği yaparak, otoinflamatuar hastalığı bulunan kişilere en iyi bakım hizmetleri ve hayat kalitesi sunmak (‘hastalık seyrinin iyileştirilmesi’) ve araştırmayı destekleyip, finanse etmek misyonumuzdur.

Menfaati bulunan kişiler hastalar ve aileleri, tıp uzmanları, eczacılık sektörü ve kamu kurumlarıdır.

Amaçlarımız

Amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

  1. Hollanda veya başka ülkedeki otoinflamatuar hastalığı bulunan kişilerin doğru uzmanlara ve ilaçlara erişebilmesi ve teşhis süresinin en aza indirilmesi;
  2. Bizim katılımımızla önemli araştırmaların yapılması ve KAISZ Vakfı tarafından bu araştırmanın (kısmen) finans edilmesi.
Çalışmalarımız

Çalışmalarımız yukarıda bahsedilen amaçlara ilişkindir ve örneğin aşağıdaki hususları içerir:

  • Uzmanlara ve/veya ilaçlara erişimi olmayan AB dâhilindeki hastalar için gerekli desteğin (taşıma gibi) finans edilmesi;
  • Otoinflamatuar hastalıklar hakkında bilgi ve tanınırlığın artması için eğitim materyallerinin finansmanı;
  • Bilimsel araştırmaların sonuçlarının menfaati bulunan kişilerin anlayacağı dile tercüme edilmesi (tercümenin finansmanı).