Project Description

NLRC4 ilişkili otoinflamatuar hastalıklar

Özet
NLRC4 ilişkili otoinflamatuar sendrom çok nadir rastlanan bir hastalıktır ve NLRC4 geninde oluşan mutasyondan kaynaklanır. Genellikle bebeklik çağında cilt tahrişi, bağırsak iltihabı ve ateş periyotları ile başlar. Ciddi bir komplikasyonu ise makrofaj aktivasyonu sendromudur (MAS).

Semptomlar
Hastalık genellikle bebeklik çağında başlar. Ağırlığı değişkenlik gösterebilir. Bazı hastalarda şikayetler cilt döküntüsü, kas ve eklem ağrıları ve yüksek ateş ile sınırlıdır. Ciddi rahatsız olan çocuklarda bağırsak iltihabi ve tekrar eden ateş epizotları olur. Bazı hastalarda kurdeşen benzeri cilt problemleri oluşur. Ayrıca tekrar eden makrofaj aktivasyonu sendromu (MAS) periyotları da meydana gelebilir. Bu durumda bazı bağışıklık hücreleri kendi vücuduna saldıracak şekilde harekete geçer. Bu saldırı sebebiyle trombosit, alyuvar ve akyuvar sayısı düşer ve yüksek ateş ve iltihaplanma oluşur. MAS, NLRC4 ile bağlantılı hastalığı bulunan kişilerde enfeksiyon veya fiziksel stres sebebiyle tetiklenebilir.

Sebebiyet
NLRC4 ilişkili hastalık bir genetik hastalıktır. Sorumlu gen NLRC4 olarak adlandırılır ve NLRC4 proteinini kodlar. Bu protein iltihap reaksiyonlarında önemli rol alır. Gende mutasyonlar (hatalar) proteinin fonksiyonunu arttırır ve bu sebeple iltihap reaksiyonları güçlenir. Bu güçlü iltihap reaksiyonları NLRC4’te görülen klinik bulgulara sebebiyet verir. Diğer genetik veya çevresel faktörler hastalığın ağırlığını ve belirtilerini muhtemelen etkileyebilir.

İrsiyet
Otosomal dominant hastalık olarak aktarılır. Yani, cinsiyetle alakalı değildir ve bazen velilerden birinde de aynı semptomlar olabilir. Bu aktarım türünde hastalanmak için sadece 1 mutasyona uğramış gen yeterlidir.

Teşhis nasıl konulur
Çocuğun hastalık belirtilerini baz alarak NLRC4 ilişkili hastalık şüphesi bulunmalıdır. Hastalık genetik analizle ortaya çıkarılabilir.

Tedavi
NLRC4 mutasyonu bulunan hastalarda sitokin olarak adlandırılan çeşitli iltihap proteinleri yüksek sayıda üretilir. En önemli sitokinler interlökin-1 ve 18’dir (IL-1, IL-18 ve γ interferon). Bu kapsamda IL-18 ve γ interferon, MAS oluşumunda önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Tedavi IL-1, IL-18 veya γ interferon’u etkisiz hale getiren ilaçlar kullanarak bu sitokinlerin bastırılmasından oluşur. Bu tedavilerden sadece IL-1 karşıtı ilaç Hollanda’da bulunur. Bu tedaviye her hasta iyi tepki vermemektedir ve çoğu hasta hala prednizon gibi steroitler ile tedavi edilmektedir.

Prognoz
NLRC ilişkili hastalık ömür boyu sürer. İrsi bir hastalık olduğundan tamamıyla tedavi edilmesi mümkün değildir. Semptomlar ve ağırlık her çocukta aynı değildir. Aynı ailede bile bu hastalığı olan bütün çocuklar eşit derecede hasta olmaz. Kısıtlı aktivite, yüksek ateş, ağrı ve tekrar eden ağır iltihap epizotları sebebiyle hastaların hayat kalitesi etkilenir. Ciddi hasta olan kişilerin ömrü kısıtlanabilir.