Over stichting KAISZ

Stichting KAISZ is een landelijke stichting met een klein bestuur. Dit vraagt veel onderling begrip en een goede communicatie in het samenwerken. Alle bestuursleden hebben zo hun eigen beperkingen en verplichtingen waardoor het soms moeilijk kan zijn om overzicht, maar ook zicht te houden op alle werkzaamheden die binnen de vereniging moeten gebeuren.

Stichting KAISZ is op 1 januari 2021 gestart en komt voort uit de vereniging KAISZ, welke van 2009 tot 2020 bestaan heeft. Stichting KAISZ zal voortborduren op de werkwijze van vereniging KAISZ, waarbij veelal gewerkt wordt in projecten.

Doelstelling

Stichting KAISZ brengt patiënten met een autoinflammatoire aandoening bij elkaar om gezamenlijk beter met deze ziekte om te gaan: wij ondersteunen, informeren en verbinden. We houden contact met relevante professionals en komen op voor belangen van patiënten bij onderzoeken. Informatievoorziening: door regelmatig publicaties als op Facebook en onze website houden wij onze achterban op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

Stichting KAISZ vindt het heel belangrijk de de informatie medisch klopt en up-to-date is hebben wij een samenwerking met NVKR (Nederlandse Vereniging Kinderreumatologie) en met de IWA (Interuniversitaire Werkgroep Autoinflammatoire ziekten).

Ook werkt Stichting KAISZ nauw samen met internationale patiënten verenigingen, werkgroepen en bezoeken we actief congressen voor informatie.

De stichting KAISZ heeft een bestuur die zich vrijwillig inzet.
Om u inzicht te geven wie de bestuursleden zijn en hoe deze bereikbaar zijn hieronder een overzicht:

Mevrouw S. Angevare
Mevrouw S. AngevareVoorzitter

Alleen kunnen we zo weinig doen: samen kunnen we zoveel doen!

Read More

Mevrouw L. Michiels
Mevrouw L. MichielsPenningmeester

Samen staan we sterk!

Read More